Plný úvazek

Právník/právnička v odboru pozemních komunikací a drah MHMP

Obor: Silniční
SDÍLET PŘES:

Detaily pracovní příležitosti

Společnost
Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Nástup
dle dohody
Telefon
236003235
Kraj
Česká republika
Obor
Silniční

Popis příležitosti

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici právník/právnička v odboru pozemních komunikací a drah.

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP

Jaká bude Vaše náplň práce
• výkon právních činností v oblasti dopravy a jejich zastupování v soudních sporech
• výkon státní správy na úseku pozemních komunikacích
• výkon státní správy v oblasti odvolacích řízení
• poradenská, konzultační a metodická pomoc pro městské části HMP
• vyřizování podnětů k obnově řízení, k zahájení řízení mimo odvolání a vyřizování věci v rámci autoremedury
• vypracovávání stanovisek podle zákona o pozemních komunikacích pro městské části HMP
• vedení přestupkových řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Jaké požadavky byste měl/a splňovat
• VŠ Mgr. v oboru právo nebo právo a právní věda na vysoké školy v ČR
• znalost správního a přestupkového řízení
• znalost zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu
• znalost práce na PC (MS Office, Internet), schopnost pracovat s právními informačními systémy (např. ASPI)
• komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu pečlivost, samostatnost a zodpovědný přístup

Co Vám můžeme nabídnout
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
• po zapracování možnost občasné práce z domova
• pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
• pracoviště v centru Prahy
• podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
• benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
• možnost využití Multisport karty
• příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
• podporu slaďování pracovního a rodinného života, dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 17. června 2024 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.