Plný úvazek

Referent do Oddělení odvolacích řízení

Obor: Silniční
SDÍLET PŘES:

Detaily pracovní příležitosti

Společnost
Ministerstvo dopravy
Nástup
15.7.2024
Kraj
Hlavní město Praha
Obor
Silniční

Popis příležitosti

Služební místo: ministerský rada v Oddělení odvolacích řízení v Odboru infrastruktury v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Platová třída: 13

Obor služby: 51 – Doprava

Doba: na dobu neurčitou

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 15. července 2024

Přihlášky do: 14. června 2024

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy

Pracovní náplň:
• vedení odvolacího a přezkumného řízení proti rozhodnutím vydaným Dopravním a energetickým stavebním úřadem, jejichž předmětem je vyhrazená stavba dopravní infrastruktury, podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů;
• vedení odvolacího a přezkumného řízení proti rozhodnutím vydaným Dopravním a energetickým stavebním úřadem ve vyvlastňovacích řízeních o zbytku věci podle § 4a a rozhodnutím dle § 4c zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve vztahu k vyhrazeným dopravním stavbám;
• zastupování Ministerstva dopravy v soudních sporech týkajících se žalob proti rozhodnutím vydaným v působnosti oddělení a jednání jménem státu v soudních sporech týkajících se práv na náhradu škody;
• spolupráce při rozhodování o náhradě škody s věcně příslušným útvarem Ministerstva dopravy podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, způsobené správními úřady v souvislosti s vedením řízení dle stavebního zákona a řízení o vyvlastnění, jejichž předmětem je stavba vyhrazené dopravní infrastruktury podle stavebního zákona;
• komplexní věcné posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností v oblasti infrastrukturního stavebnictví a souvisejícího práva;
• atp.

Benefity:
• pružná pracovní doba,
• 5 týdnů dovolené,
• 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění,
• možnost dalšího vzdělávání,
• Multisport karta,
• posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD,
• dětská skupina Mašinka.

Více informací o pozicích a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Budeme se těšit na případnou spolupráci.
https://www.mdcr.cz/Kariera/Nabidka-zamestnani/Ministersky-rada-v-Oddele…)

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.