Plný úvazek

Referent v oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce na železnici

Obor: Železniční
SDÍLET PŘES:

Detaily pracovní příležitosti

Společnost
Ministerstvo dopravy
Nástup
15.7.2024
Telefon
225131398
Kraj
Hlavní město Praha
Obor
Železniční

Popis příležitosti

Nabídka zaměstnání pro vysokoškolsky vzdělané uchazeče, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti v oblasti mezinárodních projektů na železnici.

Služební místo: ministerský rada v Oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce na železnici v Odboru drážní dopravy v Sekci drážní, vodní a letecké dopravy v Ministerstvu dopravy

Platová třída: 13

Obory státní služby: 51. Doprava

Požadované vzdělání: magisterský stupeň vzdělání

Doba: na dobu neurčitou

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 15. července 2024

Žádosti do: 14. června 2024

Na čem u nás budete pracovat?
• Vaše pozice bude spočívat v týmové spolupráci na tématech v oblasti mezinárodní železniční dopravy a koncepčních materiálů v Odboru drážní dopravy.
• Budete se spolupodílet na definování trendů v celostátních i evropských dopravních strategiích s cílem přiblížit železnici občanům, krajům, obcím, zákazníkům v nákladní dopravě a dalším subjektům.
• Budete spolupracovat na přípravě přeshraničních železničních projektů v rámci bilaterální spolupráce s vybranými státy, a to včetně projektu vysokorychlostních tratí.
• Budete moci přispět k širšímu uplatnění moderních technologií na železnici v oblasti zabezpečení, digitalizace, elektrizace a dalších.
• Budete mít možnost podílet se na připomínkování evropských a národních dokumentů v oblasti železniční dopravy.
• Budete mít možnost ovlivnit podobu projektů výstavby železniční infrastruktury v rámci přípravy stanovisek ke studiím proveditelnosti a záměrům projektů.
• Budete se podílet na metodickém vedení drážních správních úřadů v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Jaké na Vás máme požadavky?
• Vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu.
• Vítána je zkušenost z oblasti železniční dopravy, orientace v právních předpisech a samostatnost.

Jaké benefity nabízíme?
• Pružná pracovní doba
• 5 týdnů dovolené
• 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days)
• Možnost práce z domova
• Příspěvek na stravování
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Multisport karta
• Posilovna a tělocvična v budově MD
• Dětská skupina Mašinka

Jak se přihlásit do výběrového řízení?
• Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete na webových stránkách Ministerstva dopravy v sekci Kariéra: https://uredni-deska.md.gov.cz/Uredni-deska/OZNAMENI-O-VYHLASENI-VYBEROV….
• Uvítáme, pokud k žádosti přiložíte rovněž motivační dopis.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Těšíme se na spolupráci.