Plný úvazek

Vrchní ministerský rada v Oddělení vnitrozemské vodní dopravy v Odboru vodní dopravy v Sekci drážní, vodní a letecké dopravy Ministerstva dopravy

Obor: Vodní
SDÍLET PŘES:

Detaily pracovní příležitosti

Společnost
Ministerstvo dopravy
Nástup
15. 3. 2024
Kraj
Hlavní město Praha
Obor
Vodní

Popis příležitosti

Služební místo: vrchní ministerský rada v Oddělení vnitrozemské vodní dopravy v Odboru vodní dopravy v Sekci drážní, vodní a letecké dopravy Ministerstva dopravy

Platová třída: 14

Obor státní služby: 51 – Doprava

Doba: na dobu neurčitou

Benefity:
• pružná pracovní doba,
• 5 týdnů dovolené,
• 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření,
• možnost dalšího vzdělávání,
• Multisport karta,
• posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD,
• dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 15. března 2024

Žádosti do: 26. února 2024

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Náplň práce:

• tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo předpisů Evropské unie nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům;
• zajišťování implementace práva Evropské unie do vnitrostátního práva České republiky a zpracování stanovisek České republiky k připravované sekundární legislativě EU v oblasti vnitrozemské vodní dopravy;
• tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním právních vazeb;
• výkon komplexních právních činností v oboru státní služby ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních a obdobných sporech;
• vypracovávání rozhodnutí v rámci správních řízení včetně řízení o opravných prostředcích;
• zastupování Ministerstva dopravy v soudních sporech týkajících se žalob proti rozhodnutím vydaným v působnosti oddělení;
• vypracování komplexních výkladových stanovisek k právním předpisům v oblasti vnitrozemské vodní dopravy;
• vydávání koncesí k provozování vnitrozemské vodní dopravy a vedení statistických výkazů ve vnitrozemské vodní dopravě, atd.

Více informací o pozicích a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/OZNAMENI-O-VYHLASENI-VYBER…

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.