Strojvedoucí

Co u nás budete dělat? – Obsluha a řízení hnacích vozidel – Vedení evidence v