boxline

  • Sociální sítě:

Popis společnosti

Společnost Boxline UCL byla založena v roce 1986 v Itálii bratry Carlem a Sandrem Milaniovymi, kteří jsou dosud majiteli společnosti. Zpočátku se zaměřovala na celokontejnerové přepravy jako agent námořních rejdařů. Jako shipping agent a konsolidátor kusových námořních zásilkek nabízí Boxline UCL neutrální a spolehlivé služby pro spediční společnosti. Pobočka v České republice byla založena na podzim 2016.

Díky globální podpoře svých partnerů poskytuje jak exportní tak i importní služby po celém světě, dominuje servis mezi Evropou a Čínou, Indií, jihovýchodní Asií, Blízkým východem a Severní i Jižní Amerikou. Síť vlastních kanceláří momentálně obsahuje tato města a země: Milán (Itálie), Koper (Slovinsko), Varšava (Polsko), Vilnius (Litva a Pobaltí), Budapešť (Maďarsko), Vídeň (Rakousko), Bělehrad (Srbsko) a také Praha (Česká a Slovenská republika). Z těchto poboček obsluhuje i některé další země.

Společnost očekává v nejbližších měsících a letech přirozený a stabilní růst.

Děkujeme za Vaši pozornost, kterou jste věnovali naší společnosti.

Carlo Milani a Sandro Milani